Privatumo politika

Siekdami būti atsakinga įmone ir vertindami savo klientų privatumą informuojame, kad Jūsų duomenų perdavimui yra naudojamas saugus ryšys su serveriu, kurį užtikrina SSL sertifikatas.Tokiu būdu Jūsų duomenys saugiai ir pašaliniams asmenims neįskaitomu formatu perduodami tiesiogiai mums.

Klientų (Jūsų) duomenys saugomi ir apdorojami laikantis 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusio Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) ir Elektroniniu būdu perduodamų duomenų apsaugos įstatymo (TDDSG) direktyvų. Jūsų kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas ir gyvenamosios vietos adresas) bus saugoma 3 metus nuo paskutinio prisijungimo. Taip pat Jūsų atlikti užsakymai laikomi 3 metus dėl to, kad kai kurioms prekėms yra taikoma 3 metų  garantija. Jūsų paskyra ir visa informacija bus ištrinta po 3 metų skaičiuojant nuo paskutinio prisijungimo. Kai bus ištrinta paskyra, Jūs nebegausite UAB „Vmarine“ naujienlaiškių elektroniniu paštu, jeigu juos buvote užsiprenumeravę. 

Bet kuriuo metu Jūs turite teisę nemokamai gauti informaciją apie Jūsų pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar, prireikus, ištrinti. Tą galite padaryti prisijungę prie savo paskyros www.vmarine.lt, kreipdamiesi į mus el. paštu info@vmarine.lt arba telefonu+370 62343688.

Mes jokiu būdu neperduodame Jūsų kontaktinių duomenų, įskaitant vardą, pavardę, tel. numerį, gyvenamosios vietos ir el. pašto adreso tretiesiems asmenims, išskyrus prie klientų aptarnavimo prisidedančius mūsų partnerius, teikiančius paslaugas, kuriems šie duomenys yra būtini įvykdyti Jūsų užsakymą. Tačiau ir tokiais atvejais jiems pateikiami tik minimalūs būtini duomenys.

Mums rūpi Jūsų privatumas, saugumas ir pasitikėjimas.